مسجد ملک

مسجد ملک

مسجد جامع ملک یا مسجد امام در دوره سلجوقیان ساخته شده و باید بگوییم که بزرگ ترین و قدیمی ترین مسجد کرمان است. این مسجد هزار ساله دارای شبستان ها و صحن های بزرگ است. جالب است بدانید که تا همین ۵۰ سال پیش قنات مستوره (دختر ملک توران شاه یکم) از میان مسجد می گذشت و به آب نمایی در عمق ۴ متری می رسید که نمازگزاران برای وضو گرفتن از آن استفاده می کردند. متاسفانه قنات خشک شد و روی آب نماهای خالی را با سنگ فرش پوشاندند.

شبستان امام حسین (ع) مشهورترین شبستان مسجد است و محراب های گچ بری شده و زیبا از بخش های تماشایی بنا هستند. برج آجری سلجوقی که تنها ۶ متر از آن سالم مانده نیز در شمال شرقی مسجد قرار دارد. مسجد ملک نیز سال ۱۳۴۶ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

آدرس: کرمان، خیابان امام

مسجد ملک