قطاب معروف‌ترین سوغات کرمان

قطاب معروف‌ترین سوغات کرمان

قطاب

تقریبا امکان ندارد یک ایرانی نام قطاب را نشنیده و طعمش را نچشیده باشد. قطاب یکی از اصیل‌ترین شیرینی‌های ایرانی است که می‌گویند قدمتش به زمان هخامنشیان می‌رسد. دو نوع قطاب یزدی و کرمانی وجود دارد که تفاوت‌شان در محتوای داخل خمیر است.  داخل قطاب کرمانی که یکی از معروف‌ترین سوغات کرمان است، شامل پسته‌ یاگردوی چرخ شده به همراه شکر است و محتوای داخل قطاب یزدی بادام چرخ شده و شکر. در بقیه موارد، مثل شیوه تهیه خمیر که در آن از شیر یا ماست استفاده می‌شود و سرخ کردن در روغن و پاشیدن خاکه قند روی قطاب‌های سرخ‌شده، هر دو نوع شبیه هم هستند.