یخچال زریسف کرمان

یخچال زریسف

یخچالی دارای مخزن، حصار، استخر و چاله یخ که در زمان قاجار ساخته شده است. این جا هم یکی دیگر از جاذبه های کرمان و آثار ملی کشورمان است. پشت دیوارهای بلند بنا سطح صافی قرار دارد که زمستان ها آب روی آن یخ می زد و دیوار مانع تابش آفتاب در روز و آب شدن یخ ها می شد. سازه به نحوی طراحی شده که آب بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر روی آن قرار نگیرد. آن ها صبح یخ ها را می بریدند و به داخل مخزن می ریختند. برای جلوگیری از چسبیدن آن ها هم از کاه استفاده می شد.

آدرس: کرمان، خیابان زریسف، چهار راه آلاشت (شهدای دارلک)