آشنایی با باج افزار locky

آشنایی با باج افزار lockyایسنا نوشت: باج افزار Locky برای اولین بار در دیماه سال گذشته در سطح اینترنت گسترش یافته است ولی گزارش‌های جدید حاکی از آن است که…

READ MORE