اعتراض نمایشگاه داران خودرو به خط BRT بهشتی-مطهری/ بلای کاسبان خیابان ولیعصر را سر ما نیاورید

ایسنا نوشت: قرار است خیابان شهید بهشتی و مطهری نیز مانند بسیاری از خیابانهای شهرمان دارای خطوط اتوبوس‌ تندرو شوند؛ زمستان سال گذشته بود که بحث راه‌اندازی خط اتوبوس شهید…

READ MORE