واکنش کیهان به فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷

واکنش کیهان به فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت؛ واکنش کیهان به فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره…

READ MORE

واکنش تلویحی آیت‌الله مصباح به فایل صوتی منتشر شده از مرحوم منتظری درباره اعدام منافقین در سال ۶۷

واکنش تلویحی آیت‌الله مصباح به فایل صوتی منتشر شده از مرحوم منتظری درباره اعدام منافقین در سال ۶۷ایرنا نوشت:آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از استادان برجسته حوزه علمیه قم…

READ MORE