چرا “شهروند و شهر آفتاب” فروخته شد؟/ بدهی ۶۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک شهر

چرا “شهروند و شهر آفتاب” فروخته شد؟/ بدهی ۶۲۰۰ میلیارد تومانی به بانک شهرایسنا نوشت: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان به بانک…

READ MORE