محمد علی بهمنی از جوانانی می‌گوید که با ۲۰۰ هزارتومان هم حاضرند ترانه بگویند / یک شعر خوب چند؟

محمد علی بهمنی از جوانانی می‌گوید که با ۲۰۰ هزارتومان هم حاضرند ترانه بگویند / یک شعر خوب چند؟شهروند نوشت: می‌گوید شاعر باید فرزند زمانه خویش باشد. بایدی که از…

READ MORE

پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرددکتر احمد تمیم‌داری در هفدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو گفت: سلطان محمود غزنوی یکی از بد ترین پادشاهان سلسله غزنوی…

READ MORE