نامه ۱۰۰ نویسنده سرشناس برای آزادی روزنامه‌نگاران ترک

نامه ۱۰۰ نویسنده سرشناس برای آزادی روزنامه‌نگاران ترکبیش از ۱۰۰ نویسنده با امضای نامه‌ای خطاب به احمد داووداغلو خواستار تبرئه دو تن از روزنامه‌نگاران برجسته ترکیه از اتهام جاسوسی شدند….

READ MORE