۵ سال گذشته گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده در جهان بودند

۵ سال گذشته گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده در جهان بودندایسنا نوشت: اطلاعات تازه سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده بوده‌اند. ۵ سال گذشته گرم‌ترین…

READ MORE