سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتر

سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتردر ساعت ۲۱ دقیقه جمعه ۶ فروردین ۹۵٬ زلزله ای به قدرت ۴.۴ ریشتر، جنوب سراب را لرزاند. سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتر در ساعت ۲۱ دقیقه جمعه…

READ MORE

جنوب سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتر

جنوب سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتردر ساعت ۲۱ دقیقه جمعه ۶ فروردین ۹۵٬ زلزله ای به قدرت ۴.۴ ریشتر، قره آغاج در جنوب سراب را لرزاند. جنوب سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتر…

READ MORE