سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتر

سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتردر ساعت ۲۱ دقیقه جمعه ۶ فروردین ۹۵٬ زلزله ای به قدرت ۴.۴ ریشتر، جنوب سراب را لرزاند. سراب لزرید؛ ۴.۴ ریشتر در ساعت ۲۱ دقیقه جمعه…

READ MORE