بازداشت یک‌یونانی در معامله ۲۸میلیون یورویی شرکت‌نفتکش/وام‌های ۶۰۰ تا یک‌میلیون‌و۲۰۰ هزارتومانی بازنشستگی

بازداشت یک‌یونانی در معامله ۲۸میلیون یورویی شرکت‌نفتکش/وام‌های ۶۰۰ تا یک‌میلیون‌و۲۰۰ هزارتومانی بازنشستگیایسنا نوشت: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به حضور یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق اظهار…

READ MORE