زهرا نعمتی نامزد کسب عنوان بهترین کماندار زن معلول جهان در سال ۲۰۱۶

زهرا نعمتی نامزد کسب عنوان بهترین کماندار زن معلول جهان در سال ۲۰۱۶سایت کمیته المپیک نوشت: بانوی تیراندازی با کمان کشورمان به عنوان نامزد کسب عنوان بهترین ورزشکار معلول این…

READ MORE