کلانتری: ۲۰۰هزار کامیون نو می‌خواهیم، اما گازوییل‌مان استاندارد نیست!

کلانتری: ۲۰۰هزار کامیون نو می‌خواهیم، اما گازوییل‌مان استاندارد نیست!رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برخورداری از محیط زیست، آب، خاک و هوای سالم از جمله حقوق شهروندی مردم است و…

READ MORE