لایحه بودجه ۱۲۷۴ میلیارد تومانی سال ۹۷ شهرداری ارومیه در انتظار تصویب

لایحه بودجه ۱۲۷۴ میلیارد تومانی سال ۹۷ شهرداری ارومیه در انتظار تصویبشهردار ارومیه لایحه بودجه ۱۲۷۴ میلیارد تومانی سال ۹۷ شهرداری را برای تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم کرد….

READ MORE