کاظم جلالی: من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» ندادم/بردن بچه‌های مردم به کهریزک اشتباه بود

کاظم جلالی: من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» ندادم/بردن بچه‌های مردم به کهریزک اشتباه بودنماینده منتخب مجلس دهم معتقد است در جریان اتفاقات سال ۸۸ بنزین بر آتش نریخته…

READ MORE