کاتساف آزاد شد

کاتساف آزاد شدایسنا نوشت: رئیس پیشین رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به طور مشروط آزاد شد. کاتساف آزاد شد ایسنا نوشت: رئیس پیشین رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به طور مشروط آزاد…

READ MORE