اینفوگرافیک| تازه‌ترین نتایج انتخابات/شمارش برای اعلام پیروزی ترامپ/نامزد جمهوریخواه ۱۵ رأی می‌خواهد

اینفوگرافیک| تازه‌ترین نتایج انتخابات/شمارش برای اعلام پیروزی ترامپ/نامزد جمهوریخواه ۱۵ رأی می‌خواهدتازه ترین آمار آراء الکترال حکایت از پیشتازی ترامپ دارد. اینفوگرافیک| تازه‌ترین نتایج انتخابات/شمارش برای اعلام پیروزی ترامپ/نامزد جمهوریخواه…

READ MORE