کاریکاتور | هواپیما پاره خریداریم!

کاریکاتور | هواپیما پاره خریداریم!رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به فروش “کیلویی” هواپیماهای اوراقی به خارجی‌ها، گفت: تاکنون ۴ فروند از هواپیماهای زمینگیر در فرودگاه‌های کشور را اوراق کرده‌ایم…

READ MORE