وضعیت اسطوره اتومبیلرانی دوباره وخیم شد/شوماخر زنده می‌ماند؟

وضعیت اسطوره اتومبیلرانی دوباره وخیم شد/شوماخر زنده می‌ماند؟۱۱نیوز نوشت: شرایط شوماخر همچنان بحرانی است و روند بهبودی او به کندی در حال پیشرفت است. وضعیت اسطوره اتومبیلرانی دوباره وخیم شد/شوماخر…

READ MORE