اشکان دژاگه هم مصدوم شد!

اشکان دژاگه هم مصدوم شد!اشکان دژاگه ملی پوش تیم العربی قطر به علت مصدومیت بازی بعدی تیمش را از دست داد. اشکان دژاگه هم مصدوم شد! اشکان دژاگه ملی پوش…

READ MORE