اهدا ۱۰۰۰ بسته فرهنگی به بیماران و پرسنل بیمارستان روحانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)

اهدا ۱۰۰۰ بسته فرهنگی به بیماران و پرسنل بیمارستان روحانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)به گزارش خبرگزاری خبرانلاین منطقه مازندران ، دکتر محمود صادقی رئیس این مرکز،، ازدیدار…

READ MORE