خانواده آیت الله هاشمی ازنگاه عفت مرعشی:زندگی متوسطی داریم/درموردنقش زنان،نظرم به نظررهبر نزدیکتراست

خانواده آیت الله هاشمی ازنگاه عفت مرعشی:زندگی متوسطی داریم/درموردنقش زنان،نظرم به نظررهبر نزدیکتراستهمسر آیت الله هاشمی می گوید فرزندانم سیاستمدار نیستند اما سیاست آنها را رها نمی‌کند. خانواده آیت الله…

READ MORE