۴دزدمسلح،محارب شناخته شدند

۴دزدمسلح،محارب شناخته شدندایران نوشت:حکم اعدام دزدان مسلح طلا فروشی شهر آشخانه از توابع استان خراسان شمالی صادر شد. ۴دزدمسلح،محارب شناخته شدند ایران نوشت:حکم اعدام دزدان مسلح طلا فروشی شهر آشخانه…

READ MORE