راز ناکارآمدی مدیریت

راز ناکارآمدی مدیریتگذار ما از جامعه سنتی به صنعتی مانند یک هجو صورت گرفت. مثلا پس از ده ها سال نوشتن برنامه توسعه اینک به فکر ساماندهی دست فروش ها…

READ MORE