عبدالله صالح به یمنی ها فراخوان داد: عربستان همدست اسرائیل است

عبدالله صالح به یمنی ها فراخوان داد: عربستان همدست اسرائیل استایسنا نوشت: عبدالله صالح برای حمایت گسترده یمنی‌ها از شورای عالی سیاسی فراخوان داد و اعلام کرد عربستان همدست اسرائیل…

READ MORE