فیلم | روز کابوس‌وار کاروان ایران| ناکامی براری و افسوس تماشاگران ایرانی

فیلم | روز کابوس‌وار کاروان ایران| ناکامی براری و افسوس تماشاگران ایرانیمحمدرضا براری با مجموع ۴۰۶کیلوگرم وزنه از مدال برنز باز ماند و ششم شد. فیلم | روز کابوس‌وار کاروان…

READ MORE