تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به بهانه حقوق بشر

تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به بهانه حقوق بشرایسنا نوشت: شورای وزیران اتحادیه اروپا تحریم‌های وضع شده علیه ایران به بهانه حقوق بشر را تمدید کرد. تمدید تحریم‌های اتحادیه…

READ MORE