سالن تئاتر بیرجند در آتش سوخت

سالن تئاتر بیرجند در آتش سوختمهر نوشت: رییس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی، سوختن سالن تئاتر «علامه» بیرجند را باعث آسیب دیدن روند تئاتر و فعالیت گروه های تئاتری شهر…

READ MORE