اسامی نهایی نمایندگان مجلس دهم/ تغییر ۱۹ درصدی ترکیب مجلس نهم تا این لحظه + جدول اسامی و گرایش

گروه سیاست جهان نیوزـ انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح روز جمعه در تهران و سراسر کشور برگزار شد. در این دور از انتخابات، مجموعاً 12 هزار و 67 نفر برای…

READ MORE

اسامی نهایی نمایندگان مجلس دهم/ تغییر ۲۴ درصدی ترکیب مجلس نهم تا این لحظه + جدول اسامی و گرایش

گروه سیاست جهان نیوز ـ انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح روز جمعه در تهران و سراسر کشور برگزار شد. در این دور از انتخابات، مجموعاً 12 هزار و 67 نفر…

READ MORE