بعد از انتقاد بعضی استقلالی ها علیه سرمربی شان/اسطوره های قرمز حامی منصوریان!

بعد از انتقاد بعضی استقلالی ها علیه سرمربی شان/اسطوره های قرمز حامی منصوریان!خبرورزشی نوشت؛ پروین، باقری و مهدوی کیا از جمله حامیان منصوریان بوده اند. بعد از انتقاد بعضی استقلالی…

READ MORE