قبل از روشن کردن خودرو و شروع سفر، وضعیت جاده ها را کنترل کنید/ راه های اطلاع از ایمنی سفر

هوای بسیاری از نقاط کشور در روزهای تعطیلات نوروز، با بارندگی و طوفان همراه است. دانستن وضعیت راه ها برای سفرهای نوروزی الزامی است. روزنامه ایران موزیک جوان

READ MORE