اینفوگرافیک |درصد مشارکت در انتخاباتِ ایران، آمریکا و اروپا

اینفوگرافیک |درصد مشارکت در انتخاباتِ ایران، آمریکا و اروپابه گزارش خبرآنلاین، در اینفوگرافیک ذیل، درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مقایسه آن با آخرین انتخابات در برخی کشورهای…

READ MORE