نرخ ارز و تورم مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بی‌ثباتی محیط اقتصادکلان

نرخ ارز و تورم مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بی‌ثباتی محیط اقتصادکلانطی دو دهه گذشته میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بیش از 4.8درصد بالاتر از متوسط میانگین جهانی…

READ MORE