تاکید سفیر کشورمان در روسیه برنقش ارزنده متفکران و اندیشمندان در توسعه تعاملات راهبردی و استراتژیک

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در مراسم افتتاحیه کنفرانس همکاری ایران و روسیه در شرایط نوین ژیوپلتیک برنقش ارزنده متفکران و اندیشمندان در توسعه تعاملات راهبردی و استراتژیک تاکید…

READ MORE