تصاویر | طرفداران مغموم هیلاری کلینتون | اوج غم و ناامیدی در اردوی هیلاری

تصاویر | طرفداران مغموم هیلاری کلینتون | اوج غم و ناامیدی در اردوی هیلاریطرفداران هیلاری کلینتون که تا ساعاتی پیش از پیروزی کاندیدای خود در انتخابات تقریبا مطمئن بودند اکنون…

READ MORE