موزه اردبیل به مبلمان تجهیز می‌شود

موزه اردبیل به مبلمان تجهیز می‌شودمعاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اردبیل گفت: موزه شهر در عمارت قدیم شهرداری اردبیل به مبلمان و نورپردازی مناسب تجهیز می‌شود. موزه اردبیل به مبلمان…

READ MORE