اردبیل عقب نگه ‌داشته شده است

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه استان اردبیل طی سال‌ های اخیر عقب نگه داشته شده است،‌تصریح کرد: استان اردبیل دچار عقب‌ ماندگی نیست چرا که نیروهای نخبه و توانمند…

READ MORE