«پلنگِ» ارتش سوریه

«پلنگِ» ارتش سوریهایرنا نوشت: سرهنگ سهیل حسن معروف به پلنگ ٬یکی از فرماندهان دلاور ارتش سوریه است که نامش ترسی عجیب در دل تروریست ها انداخته است. «پلنگِ» ارتش سوریه…

READ MORE

تمرینات بدنی ارتش چین

تمرینات بدنی ارتش چیندر گزارش تصویری زیر تمرینات بدنی ارتش چین را می بینید. تمرینات بدنی ارتش چین در گزارش تصویری زیر تمرینات بدنی ارتش چین را می بینید.تمرینات بدنی…

READ MORE