نگاهی به وضعیت فرهنگی ارمنستان/ الگوی هنردوستی و کتابخوانی ارامنه

نگاهی به وضعیت فرهنگی ارمنستان/ الگوی هنردوستی و کتابخوانی ارامنهدکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان در یادداشت خود در خبرآنلاین درباره دستاوردهای سفر خود به ارمنستان و از جمله وضعیت فرهنگی این…

READ MORE