مهلت ارائه اظهار‌نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال گذشته تا پایان فروردین ۹۵ میباشد

مهلت ارائه اظهار‌نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال گذشته تا پایان فروردین ۹۵ میباشدحمزه ای گفت:مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۴ تا ۳۱ فروردین…

READ MORE