احمد خاتمی: برخی تمام امیدشان به غرب است/آب‌نبات به دهانشان مزه کرده به دنبال برجام ۲ و ۳ هستند

احمد خاتمی: برخی تمام امیدشان به غرب است/آب‌نبات به دهانشان مزه کرده به دنبال برجام ۲ و ۳ هستندایسنا نوشت: خطیب نماز جمعه تهران گفت:برخی تمام امیدشان را معطوف به…

READ MORE