داوری: احمدی‌نژاد اگر بخواهد به صحنه انتخابات بیاید مستقل می‌آید/او نگفت دولت روحانی گند زده

داوری: احمدی‌نژاد اگر بخواهد به صحنه انتخابات بیاید مستقل می‌آید/او نگفت دولت روحانی گند زدهنامه نیوز نوشت: داوری معتقد است که برخی از رسانه‌ها سخنانی مانند گند زدن دولت روحانی…

READ MORE