تاریخ‌های احتمالی بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد

تاریخ‌های احتمالی بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شدسعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برترمهمان تلفنی برنامه نود بود. تاریخ‌های احتمالی بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد سعید…

READ MORE