مهم‌ترین اثر پساتحریم در بخش تجهیزات مخابراتی: بازگشت فروشندگان اروپایی و آسیایی به بازار ایران

ایران نوشت: «مهم‌ترین اثر پساتحریم در بخش مخابرات کاهش 20 تا 30درصدی قیمت واردات تجهیزات مخابراتی و حذف واسطه‌ها از این بازار است.» دانلود موزیک خرم خبر

READ MORE