دربی مادرید: اتلتیکو به اصل‌اش برمی‌گردد؟

دربی مادرید: اتلتیکو به اصل‌اش برمی‌گردد؟آی‌اسپورت نوشت: بیرون از واندا متروپولیتانو، خانه جدید اتلتیکو مادرید و در بیست و چند کلیومتری ویسنته کالدرون، مجموعه‌ای از صفحه‌های کوچک به افتخار مهم‌ترین…

READ MORE