تصاویر | نامتعارف‌ترین مکان‌های اخذ رای | از گاراژ و آتش‌نشانی تا میوه‌فروشی و اتاق خواب

تصاویر | نامتعارف‌ترین مکان‌های اخذ رای | از گاراژ و آتش‌نشانی تا میوه‌فروشی و اتاق خوابدر حالی که اکثر آمریکایی‌ها برای انداختن رای خود به صندوق، به مدارس و کلیساها…

READ MORE