ابراز نگرانی وزیر دفاع انگلیس از دستیابی گروه های تروریستی به سلاح هسته ای

ابراز نگرانی وزیر دفاع انگلیس از دستیابی گروه های تروریستی به سلاح هسته ایایرنا نوشت: ‘مایکل فالون’ وزیر دفاع انگلیس در گفت وگو با نمایندگان پارلمانی این کشور عنوان کرده…

READ MORE