آیت‌الله جنتی اهل شوخی است؟/کدخدایی:شورای نگهبان هم اشتباه کرده است/پرایدسوار می‌شوم/اهل تفریح نیستم

آیت‌الله جنتی اهل شوخی است؟/کدخدایی:شورای نگهبان هم اشتباه کرده است/پرایدسوار می‌شوم/اهل تفریح نیستمسخنگوی شورای نگهبان می‌گوید مصونیت نمایندگان شامل جرایم نمی‌شود. آیت‌الله جنتی اهل شوخی است؟/کدخدایی:شورای نگهبان هم اشتباه کرده…

READ MORE